aj vjazdovú, prípadne rozsvietiť vstupnú cestu, ešte pred tým ako prídete k domu, čím šetríte svoj  čas a nervy. Potom jednoducho všetko na diaľku zatvoríte a zhasnete.