SmartComfort

SmartComfort

Komfortné riešenia cez smartfón

SmartComfort

Komfortné riešenia cez smartfón

kompletná elektroinštalácia

ČO VŠETKO SLUŽBA ZAHŔŇA?

 • Meranie a Regulácia – všetko z variantu 1
 • Silová elektroinštalácia – ťahanie kabeláže, osadenie rozvádzača, inštalačné práce
 • Dátova inštalácia – rozvod internetu, RACK net, WiFi hotspot, pokrytie internetu v objektoch
 • Bezpečnosť – kamerové systémy, prístupové systémy (Weigand) prepojenie s bezpečnostným systémom,
 • Beskozvod – nad zemou, v zemi
 • Prípojka
 • Revízia

Výhody ak by ste sa rozhodli pre kompletný variant

 • Minimalizovanie chybovosti v nadväzujúcom procese inštalácie
 • Rýchlejší priebeh inštalácie a dodania produktu
 • Výhodná cena – zľava z inštalácie
 • Záruka na kabeláž a s tým súvisiace práce až 5 rokov od odovzdania

Výhody ak by ste sa rozhodli pre kompletný variant: 

 • Minimalizovanie chybovosti v nadväzujúcom procese inštalácie
 • Rýchlejší priebeh inštalácie a dodania produktu
 • Výhodná cena – zľava z inštalácie
 • Záruka na kabeláž a s tým súvisiace práce až 5 rokov od odovzdania