Meranie spotreby v aplikácii

Meranie

  • Pre majiteľa boli v prenajatých priestoroch inštalované merače el. energie a spotreby vody