Vďaka integrácií technológie s Vašim domovom sú zariadenia schopné komunikovať so systémom takým spôsobom, ktorý vedie k pohodliu, energetickej efektívnosti,bezpečiu a k celkovo vyššiemuštandartu života. Inteligencia spočíva v tom, že naučíte dom Vašim zvykom a určíte ako sa bude správať v každodenných činnostiach a situáciách. Získate tak nového člena rodiny, ktorý Vám bude pomáhať a starať sa o Vás, Vašich blízkych a Váš majetok. Vy tak budete mať viac času, väčší komfort, pokojnejšiu myseľ a väčšiu kontrolu nad tým na čom Vám záleží.