Taphome regulátor_termostat

Každá zóna má samostatný regulátor s možnosťou hysterézy, PID, časovania, prítomnosti. Termostat je softwarový, nastaviteľný v aplikácii.